En hopelijk beitelen ze...

... een van de volgende grafschriften:

De evolutie is zover gekomen
Dat die mij deed ontstaan
Daarna is het volgens velen
Alleen maar bergafwaarts gegaan.

Je hebt 's 'n wensje,
Je verlegt 's 'n grensje.
Af en toe beef je,
Maar intussen leef je.

Onduidelijk wie hier ligt
Dit graf is gedicht.

Wat ie op deze aardbol moest? Geen idee!
En dus deed ie maar met de anderen mee:
Beetje slapen, veel werken, 'n weinig vertier;
Hoe kwam ie in godsnaam weg van hier?
Nou, zoals u ziet, dat is mooi gelukt, niet?

Falenderwijs
werd ie grijs.

Het leven vliedt gelijk het vlood
Maar ik ben ondertussen dood.

Wanneer ik was heb verruild voor is,
Hoor je geen groots gehuil van gemis,
Een ferme snik dunkt me, hoogst
Die als laatste wordt geoogst.

Zonder Ben geen was
Zonder is geen as.

Over de doden niets dan goeds, want geef een lijk eens ongelijk.

>>>