Enkele heel behoorlijke zinnen...

Het lot van toeval
Als tal van mijn voorouders een jaar eerder kinderen hadden gekregen, dan leefde ik nu een paar generaties geleden. Mooier nog: als ze het voortplanten allemaal wat hadden uitgesteld dan leefde ik op dit moment nog niet maar pas bijvoorbeeld over 185 jaar!

Kenning
De dekkingsreiziger liet zich vallen zich heemd te voelen.

Een mol
Vaak onderweg, maar nooit op pad.

>>>